Celebrating works of Inna Antonova, Irina Kasperskaya, Viktor Shulga, Svetlana Arsyuta

The Museum of Russian Art (MoRA)
is celebrating works of
Inna Antonova, Irina Kasperskaya, Viktor Shulga, Svetlana Arsyuta
Reception
on Sunday, November 25th from 4 – 7 p.m. at

The Museum of Russian Art
80 Grand Street Jersey City, NJ 07302

Artworks are on view November 25th – December 9th, 2012 from 4 to 7 p.m. and by appointment. Museum is closed on Monday, Tuesday, Wednesday